Skip to main content

Ben jij het aanspreekpunt op het gebied van HR?

Home » HR-Adviseur

HR Adviseur

Amsterdam/Velsen | Full-time | Eigen vervoer
Functieomschrijving

De HR-Adviseur maakt deel uit van de Afdeling HRM van TMA Logistics. Deze afdeling is verantwoordelijk voor:

 • HR-advies;
 • HR-beleid;
 • HR-Services.

De HR-Adviseur is het interne aanspreekpunt voor HR-initiatieven en -processen, alsmede het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen voor TMA Logistics en de ontwikkeling van HR-processen. De HR-Adviseur staat onder leiding van de HR-Manager.

Doel van de functie / werkzaamheden
 • Het initiëren en participeren in HR-ontwikkeling;
 • Apprecieert alle HR-initiatieven en ontwikkeling van HR-processen van directie;
 • Het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor de organisatie van wijzigingen en verdere uitwerking van HR-beleid en uitvoeringsbepalingen zoals loopbaanbeleid, recruitment etc;
 • Op de hoogte blijven van maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en deze vertalen naar/verwerken in beleidsinitiatieven;
 • Geïnformeerd blijven over de effecten die beleidsinitiatieven en procesveranderingen op de medewerkers hebben en hierop anticiperen.
Taken

De HR-Adviseur is medeverantwoordelijk voor de vormgeving van de strategische visie, HR-instrumenten, HR-processen, over de toepassing van HR-beleid en de daarop gebaseerde ontwikkeling van uitvoeringsopties/-bepalingen.
Taken die hieruit voortvloeien binnen TMA-Logistics zijn onder andere:

 • Het opstellen en implementeren van een human resource beleid;
 • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen aangaande human resource beleid;
 • Het vormgeven van het werving- en selectiebeleid voor nieuw personeel;
 • Het vormgeven van de gesprekscyclus;
 • Het onderhouden van de organisatiestructuur;
 • Het opstellen en onderhouden van een opleidingsplan personeel;
 • Handhaven van procedures met betrekking tot salaris, verlof, ziekte en ontslag;
 • Het ontwikkelen en beheren van personeelsregelingen;
 • Het ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden en –overeenkomsten in samenspraak met de directie;
 • Het vormgeven van het uitstroombeleid van de organisatie;
 • Het afstemmen van HR-beleid op de organisatiestrategie;
 • Het herkennen van interne en externe ontwikkelingen en daarop anticiperen;
 • Het optimaal benutten en inzetten van menselijk kapitaal;
 • Het adviseren van directie in het kader van personeelszaken;
 • Het verzorgen van managementinformatie aangaande human resource.
Kennis inzicht en vaardigenheden
 • Kennis van moderne managementtechnieken en planningstechnieken;
 • Kennis van en inzicht in de uitvoering van projectmanagement en projectplanningsmethodieken
 • Vaardigheid in het uitvoeren van analyses en in het ontwikkelen, opstellen, uitdragen, implementeren en verdedigen van adviezen en voorstellen;
 • Vaardigheid in het aansturen en uitvoeren van multidisciplinaire projecten, onderzoeken en studies;
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Kwalificaties / kennis / opleidingseisen: HBO-werk en denkniveau.

Competenties
 • Analyseren: Analytisch denken om problemen te signaleren, het zien van verbanden tussen gegevens, gegronde conclusies kunnen trekken en consequenties kunnen inschatten;
 • Communiceren: Goede sociale vaardigheden, een tactvolle houding, luistervaardig en overtuigend;
 • Creatief: Herkennen van interne en externe ontwikkelingen en verwerkt hiervan de consequenties in het HR beleid;
 • Stressbestendig: Houdt overzicht en inzicht ook als er tijdsdruk ontstaat. Hij/zij houdt het hoofd koel en laat zich niet leiden door gevoel of emotie, ook als er complexe en moeilijke situaties ontstaan;
 • Leervermogen: Stelt doelen aan zichzelf, is altijd opzoek naar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en zorgt voor de borging van de kwaliteit;
 • Nauwkeurig: Stelt hoge eisen aan kwaliteit van eigen werk en aan het werk van anderen, streeft voortdurend verbetering na;
 • Plannen en organiseren: Acties en beslissingen, gericht op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
Meer over TMA Logistics

Werken bij TMA Logistics betekent werken in een snelgroeiende logistieke omgeving. TMA Logistics is een grote internationale logistieke speler met eigen terminals en warehouses welke via water-, spoor- en wegverbindingen bereik heeft van Engeland en Scandinavië tot diep in het Europese achterland. Onze kracht ligt voornamelijk bij de kwaliteit die alle 180 collega’s iedere dag weer leveren.

Direct solliciteren

Solliciteer hier. Wij maken graag kennis met je.

  Upload je C.V.

  Upload je motivatie

  Leave a Reply